Zakladateľky

Predstavujeme sa

garantka pre 1. st. ZŠ, učiteľka INF

Ivona Smiešková

Čo ma priviedlo k založeniu komunitného vzdelávania?

"Urob svoju vec vo svete čo najlepšie." W. James

Mojou vecou, mojím poslaním je byť s deťmi, ukázať im svet, ktorý tu práve je a pripraviť ich na svet, ktorý tu vďaka nim bude. 

Čo viem ponúknuť Vašim deťom?

Chcem vniesť aj do života našich detí neutíchajúcu radosť z učenia. Študovala som na strednej pedagogickej škole, neskôr na vysokej škole odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V doktorandskom štúdiu som sa venovala témam - rozvoj matematického myslenia, programovanie pre deti a navrhla som prostredie pre výučbu informatickej výchovy pre žiakov 1. st. ZŠ. Dôverujem deťom, podporujem ich v tom, čo ich baví, ukazujem a skúšam s nimi rôzne možnosti. Využívam inovatívne prístupy vo vzdelávaní. Mám absolvované rôzne školenia v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti komunikácie (R+R) a tiež v oblasti programovania pre deti (Scratch, Code). Zaujímam sa o inovatívne školstvo, napr. Vysoko efektívne učenie, Montessori pedagogika, písmo Comenia Script, Hejného metóda. Som pripravená nadchnúť, inšpirovať a pomáhať deťom v našej škole. Pri učení kladiem dôraz na rozvoj kreativity a samostatného myslenia. Som garantka vzdelávania.


lektorka, mentorka RADOSTNÝCH detí

Marica Laščeková

Čo ma priviedlo k založeniu komunitnej skupiny?

V deťoch vidím obrovský potenciál. Potenciál rásť, bezpodmienečne milovať, radovať sa zo života. Potenciál, ktorý môže vyústiť v jeho zhmotnenie do krásneho dospelého človeka, ktorý vie, kto je a vie, čo chce v živote robiť. Na to, aby dieťa mohlo byť samé sebou, bolo prijaté samé sebou ako seba-vedomý jedinec, potrebuje podmienky k rastu. Práve preto, aby som v budúcnosti videla okolo seba takýchto dospelých, silných, plnohodnotných a šťastných ľudí, rozhodla som sa k tomu prispieť svojou troškou v podobe učenia detí v Radostnej škole v Martine.

Čo viem ponúknuť Vašim deťom?

Som mamina 4 detí. Každé je iné. Pri každom som sa naučila ísť viac do hĺbky a chápať ich podstatu. Naučila som sa, že každé dieťa potrebuje bezpodmienečné prijatie, nech už urobí čokoľvek. Neznamená to, že im neurčujem hranice. Určite áno, aby neboli stratené. Tieto hranice však určujem z priestoru spojenia a spokojnosti. Dáva mi zmysel vychovávať deti k samostatnosti a svojmu vlastnému názoru, ktorý vyjadrujú s úctou a pokorou. Vo svojom živote som zastávala niekoľko zaujímavých manažérskych pozícií. Videla som ako funguje zdravotný systém, ako funguje obchod. Dospela som k tomu, že svoje skúsenosti z práce a rôznych školení zmysluplne využijem práve pri osobnom rozvoji detí.

učiteľka, ekonómka

Sylvia Koreňová

Čo ma priviedlo k založeniu komunitného vzdelávania?

K rozhodnutiu hľadať alternatívu k súčasnému vzdelávaniu ma priviedli moje vlastné deti a presvedčenie, že uniformita nie je celoplošné riešenie pre vzdelávanie detí.

Rovnako presvedčenie, že k začatiu veľkej zmeny vedú aj malé kroky, ako je zmena postoja samotného učiteľa vzdelávača k deťom a k spôsobu vzdelávania.

Čo viem ponúknuť Vašim deťom?

Mám ukončenú Ekonomickú Univerzitu v Bratislave odbor Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov. Na strednej škole som učila štyri roky. Vašim deťom viem ponúknuť tvorivý, individuálny, rešpektujúci prístup inšpirovaný absolvovaným kurzom "Rešpektovať a byť rešpektovaný". Počas príprav na otvorenie komunitnej školy sa otvoril priestor aj na projekt komunitnej škôlky. Svoju pozornosť som teda presmerovala tam. Tréning Kids' skills mi ukázal, že deti problémy nemajú, existujú len zručnosti, ktoré sa zatiaľ nenaučili. Na vnímanie detskej tématiky nabáda k vytváraniu prostredia pre samoučiace procesy, kde učiteľ pripraví prostredie pre deti a sleduje ich vlastný pokrok. A toto prijímam ako svoju výzvu a úlohu.