"Dôvera viac než kontrola, ľudskosť viac než poriadok, vzťahy viac ako známky, odvaha viac ako strach z chýb," Rasfeld

Vzdelávacia skupina pre 1. stupeň ZŠ

Vzdelávanie detí v komunite. Vek detí od 6 do 10 rokov. Poskytujeme komunitné domáce vzdelávanie v menších skupinách do 10 detí v triede. Cena príspevku je 299 euro/mesačne (možnosť získať štipendium na znížené školné).

Radostný klubík

Detičky od 3 do 6 rokov. Skupinka s menším počtom detí ( max. 8 detičiek). Koncept založený na princípe lesných škôlok, prvky montessori pedagogiky, veľa pohybu vonku, zdravé jedlo, malý kolektív, individuálny prístup. Cena za 10 dňový variant 150 euro/mesačne. Cena za 20 dňový variant je 299 euro/mesačne. Možný je program denný, poldenný, celomesačný, polmesačný. Aktivity v skupinke rešpektujú momentálne potreby detí. Ak majú chuť tvoriť, tvoria, ak majú chuť hrať vlastné hry, hrajú sa, ak majú chuť behať, behajú. Chodíme von a vraciame sa ufúľaní, unavení a spokojní. Malá skupinka detí ponúka obrovské možnosti na sebarealizáciu a individuálny prístup. 

  

Vzdelávacia skupina pre 2. stupeň ZŠ

Vzdelávanie detí v komunite v priestoroch školy, so sprevádzaním učiteľa. Vek žiakov od 11 do 15 rokov.  Od septembra 2019 žiaci piateho ročníka. Cena príspevku je 259 euro/mesačne.

Domáce vzdelávanie

Vzdelávanie detí rodičmi u nich doma. Konzultácie poskytované učiteľom pre rodičov a žiakov. 

Zastrešujeme 1. stupeň ZŠ. Cena za jedného žiaka 49 euro/mesačne, Konzultácia 1x/mes. v cene.

🦉 PREDŠKOLÁCI 🦉

Milí rodičia, od septembra 2020 máme pre vašich PREDŠKOLÁKOV úžasnú možnosť vyskúšať si, ako to funguje v škole. Vaši predškoláci môžu navštevovať v našej Radostnej škole vybrané hodiny - slovenčiny, matematiky či výtvarnej (alebo môžu chodiť aj na všetky z nich). Ich prechod zo škôlky do školy bude plynulý, nezažijú v septembri šok. Oboznámia sa so základnými predmetmi, nebudú sa ich preto báť, lebo ich už budú poznať. Získajú sebavedomie, pretože už budú vedieť nejaké učivo. Chceme, aby si školu obľúbili, preto im dávame úlohy, ktoré zvládnu a dávame im aj dostatok času, aby učivo absorbovali. Verte, že tento čas v škole veľmi ocenia ako deti tak aj vy, nakoľko vám, ako rodičom to pomôže "ohmatať si", čo to znamená, keď máte doma školáka. A váš prechod zo škôlky do školy bude RADOSTNÝ.