Radostné zadania

ALF

Kliknite a zadajte heslo: zsvalca, potom klik START, vyberte triedu a žiaka

počítame, riešime

MATEMÁG - hra postavená na princípoch Hejného matematiky

Hejného matematika /matika.in/ 

sudoku online

Matika v reálnom živote (viď nižšie)

aplikácia Math Games

aplikácia Matematické hry

radostný JA

vďačnosť

príroda a vlasť

hra  VYMENUJ

pexeso Jarné kvety

informatika

programovanie CODE.org

programovanie robot Emil /71451/

iné inšpirácie

sdetmi.com

rozprávky a filmy vhodné pre deti

aplikácia sudoku

Detská univerzita Komenského