Predmety

Písmo Comenia Script

Pri písme Comenia Script ide o písanie s porozumením.Písmo vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné.

Hejného matematika

Deti sa učia prichádzať na súvislosti i vzťahy medzi jednotlivými príkladmi a pochopiť matematiku ako takú. Majú reálne zobrazenú matematickú úlohu a chyby sa vysvetľujú na deťoch. 

Native speaker pre anglický jazyk

Zábavná forma výučby angličtiny prostredníctvom tematického vyučovania s rodeným ANGLIČANOM.

Digitálne zručnosti a strojopis

Pre život v 21. storočí sú nevyhnutné digitálne zručnosti - práca s technológiami, internetová bezpečnosť, algoritmické myslenie, strojopis, ... 

Radostná komunikácia

Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností.

Radostné JA

Podporujeme dieťa v jeho osobnom rozvoji.

Argumentácia a kritické myslenie

Získavanie praktických skúseností v oblasti kritického uvažovania a v oblasti argumentácie.

Prírodné vedy

Spoznávanie prírody a rôznych javov s prírodou spojených. Učenie na základe vlastnej skúsenosti, skúmaním a pokusmi. 

Vysoko efektívne vyučovanie

V koncepcii VEU sa používajú kognitívne metódy - rozumové spracovanie informácií, zážitkové metódy - pocit na vlastnej koži, ktorý často vedie k silným zážitkom a k dlhotrvajúcej stope informácie, a skúsenostné metódy - spájanie emócií a vedomého premýšľania.

Umenie

V spolupráci so SZUŠ v Kláštore pod Znievom rozvíjame deti v oblasti hudobného a výtvarného umenia.

Pobyt na čerstvom vzduchu

Deti potrebujú pohyb na čerstvom vzduchu, rozvíjať telesné zručnosti, skúmať okolie a skúšať čo všetko vie, čo dokáže.

Zdravá strava

Vedieme deti k zdravému spôsobu života, aj prostredníctvom stravy.